Pravni kutak

Kurikulum Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac – pedagoška godina 2017./2018.

Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za 2017./2018. pedagošku godinu

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac – pedagoška godina 2016./2017.

Statut Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac

Pravilnik o upisu djece u Vrtić

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe zadužene za energiju i vodu